Impresum

SeBaTi spol. s.r.o.
Blanenská 1579/103, Kuřim, 664 34
Telefon: +420 541 264 603

info@sebati.cz
www.sebati.cz

IČO: 41600941
DIČ: CZ41600941

Jednatel společnosti: Gabriela Sedláčková

 

Disclaimer

SeBaTi spol. s.r.o. (SeBaTi) neručí za obsah a aktuálnost zde zveřejněných informací. U externě napojených stran se jedná výhradně o cizí obsahy. SeBaTi nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah navázaných stran.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

SeBaTi spol. s.r.o. (SeBaTi) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy a jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Provedli jsme taková technická a organizační opatření, která zaručí, že jak my, tak i externí poskytovatelé služeb budou dbát předpisů o ochraně osobních udajů.

V souvislosti s dalším vývojem našich internetových stránek a zaváděním nových technologií za účelem zlepšení našich služeb pro vás,může dojít i ke změnám v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám proto, abyste si toto prohlášení čas od času opětovně přečetli.

Přístup do nabídky na internetu
Každý přístup do nabídky SeBaTi na internetu je ukládán do souboru provozního deníku. V tomto souboru jsou uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců následující údaje:

  • IP adresa
  • název vyžádaného souboru
  • datum a čas vyžádání
  • množství přenesených dat
  • hlášení o úspěšnosti přenosu dat

Tyto údaje budou použity pouze pro optimalizaci internetové nabídky.

Předávání osobních údajů třetí osobě

Údaje, které budou shromážděny během přístupu do nabídky SeBaTi na internetu, budou předány třetí osobě pouze tehdy, vyžaduje-li to zákon či soudní rozhodnutí nebo bude-li to nezbytné pro případ právního nebo trestního stíhání z důvodu útoku na internetovou infrastrukturu SeBaTi. Shromážděné osobní údaje nebudou předány třetí osobě za jinými nekomerčními či komerčními účely. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou Vaše osobní předány údaje třetí osobě.

Použití souborů cookie

Na některých stránkách jsou používány soubory cookie, aniž bychom Vás na to mohli upozornit. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie automaticky přijímá. Můžete však nastavit Váš prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítnul, nebo aby tyto byly ukládány jen po dobu trvání daného internetového spojení.

Odkazy na internetové stránky třetích osob

Naše nabídka na internetu mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na to, zda tyto třetí osoby dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontakt

V případě potřeby dalších informací ohledně zacházení s osobními údaji v SeBaTi jsme vám rádi k dispozici:

Telefon/Fax: +420 5 41264603; Mail: info@sebati.cz